Ilość nadań


Dane z 1923 roku określały ilość udekorowanych KW na ok. 40 tys osób, zaś przyznanych im krzyży na 55 tysięcy (jedna osoba mogła otrzymać więcej niż jeden KW). Po zamknięciu nadań liczbę krzyży szacowano na 60 tys łącznie z wielokrotnymi. Te dane dotyczą okresu do 1939 roku czyli rozpoczęcia II wojny światowej. Za okres od 1 września 1939 roku do ostatniego nadania w połowie 1991 roku wynosi 46 300 , otrzymało je 41 tys osób. Ogólnie można przyjąć ze wszystkich Krzyży Walecznych w całym okresie ich nadawania władze Rzeczypospolitej nadały około 85 tys osobom 106 tys Krzyży Walecznych.

Krzyże są w większości numerowane, niestety brak jest dokumentów w których można potwierdzić i przypisać numer do osoby którą ją otrzymała, gdyż komunistyczne władze w latach 70 zniszczyły te dokumenty.