Odpowiedniki KW
- Francja


Francja również należała do Państw, które ustanowiły nowe odznaczenie nadawane szybko i masowo. Utrzymanie wysokiej rangi Legii Honorowej (Legion d’ Honneur) oraz Medalu Wojskowego (Medaille Militaire) zostało osiągnięte. 8 kwietnia 1915 roku zatwierdzono nowe odznaczenie – Krzyż Wojenny (Croix de Guerre). Krzyż ten mógł być nadawany każdemu żołnierzowi niezależnie od stopnia. Za okres 1914-1920 przyznano 1,200,000 krzyży.

powrót »