Odpowiedniki KW
- Niemcy


Nadawano odznaczenia wielu Państw i miast wchodzących w skład cesarstwa niemieckiego. Najpopularniejszym odznaczeniem był pruski Krzyż Żelazny (Eiserne Kreuz).

Dzielił się na 3 klasy ( i gwiazdę), przy tym jedynie 2 niższe dostępne były dla wszystkich żołnierzy bez różnicy stopnia, a także osób cywilnych współpracujących z armią. W trakcie wojny nie wprowadzono innego odznaczenia dlatego też cieszący się dobrą sławą krzyż stał się dosyć pospolity, gdyż tylko do 1924 roku nadano ich ponad 5 milionów, drugie tyle podczas II wojny światowej).

powrót »