Odpowiedniki KW
- Wielka Brytania


Anglia 31 grudnia 1914 roku ustanowiła Krzyż Wojskowy (Military Cross), przyznawany był młodszym oficerom ,, w nagrodę wybitnej i ofiarnej służby w akcji”. Poza sławnym Victoria Cross, który był dostępny dla wszystkich żołnierzy niezależnie od stopnia, brytyjski system rozdzielał odznaczenia dla oficerów i ,,pozostałych rang”. Na ten podział nakładał się dodatkowy, dla sił lądowych i marynarki wojennej. Pod koniec I wojny światowej uzupełniony został odznaczeniami dla lotników.

Drugą grupę także uzupełniono w marcu 1916 roku o nowe odznaczenie dla sił lądowych. Był to odpowiednik krzyża wojskowego-Medal Wojskowy (Military medal). Przyznawany był tym, którzy ,,okazali odwagę i poświęcenie pod ostrzałem”. Oprócz szeregowców i podoficerów medal mogli otrzymać chorążowie i kobiety.

powrót »