Przywileje Krzyża Walecznych


W pierwszych latach pokoju, gdy pamiętano jeszcze liczne czyny bohaterów i bliższe było widmo utraty niepodległości, odznaczeni Krzyżem Walecznych pełniej mogli skorzystać z uprawnień przysługujących zgodnie z przepisami. Posiadali np. pierwszeństwo w przydziale ziemi oraz przyjęciu do szkół podchorążych dzięki przyznaniu im punktów preferencyjnych doliczanych do egzaminów. W warszawskiej Szkole Podchorążych odznaczeni KW otrzymywali 10 punktów (dla porównania : kawalerowie Orderu VM -20 punktów, ranieni po 5 punktów za ranę oraz po 5 punktów za każde pół roku na forncie).

Zgodnie zaś z nową, kwietniową konstytucją, od 1935 roku otrzymali prawa wyborcze do Senatu.

Ponadto posiadacze KW prawo do niezwłocznego awansu (dla wojskowych) o jeden stopień w miarę posiadanych kwalifikacji i w granicach etatów, prawo pierwszeństwa przy obsadzie stanowisk w służbie państwowej i społecznej oraz prawo pierwszeństwa przy przyznawaniu stypendiów w rządowych zakładach wychowawczych dla siebie i dla kształcenia swoich dzieci.

Nagrodzeni KW otrzymywać mieli honory wojskowe od równych stopniem, lecz nie posiadających KW oraz orderu VM. Odebrać zaś KW mógł tylko sąd orzekając karę wydalenia z wojska lub pozbawienia praw obywatelskich


Ostatni Krzyż Walecznych został wpisany 30 maja 1991 roku pod numerem 36 879