Zbiorowości z Krzyżem Walecznych


Statut nie wykluczał przyznania KW zbiorowością. Polski akcent nadania Krzyża Wojennego Pierwsze takie miał miejsce 22 czerwca 1918 roku, Krzyż otrzymał sztandar polskiego oddziału ,,bajończyków”, była to ochotnicza jednostka złożona z Polaków, która wsławiła się bohaterstwem w 1915 roku, i na skutek dużych strat została rozwiązana.

Wojsko Polskie nagradzało oddziały przyznając oddziałom które zasłużyły się w bojach Order M VM. Krzyż Walecznych natomiast został nadany po raz pierwszy sztandarowi MNB –sekcji Forest-Bruksela, dekoracja miała miejsce w 1946 roku. KW zostały nadane wielu oddziałom za walki w 1945 roku. Nagradzano też miasta, dla przykładu otrzymało go miasto Płock ,,w uznaniu bohaterstwa wykazanego przez ludność cywilną miasta”.